PROGRAM

Sempozyum programını PDF olarak indirmek için tıklayınız...

9.00-10.30 Kayıt

10.30-11.00 Bilimsel açılış konuşması

Dr. Gilberto Gerra, UNODC ‘The complex neurobiological vulnerability for drug use disorders:  An unexplored territory essential for prevention and treatment’ (Uyuşturucu kullanımına kompleks nörobiyolojik yatkınlık: Önleme ve tedavi için önemli fakat araştırılmamış bir alan)

11.00-12.00 Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Dr. Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

 12.00-13.00 Öğle arası 

13.00-14.30 Oturum 1 Uyuşturucu kullanımında küresel ve ulusal durumlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Akdağ

Doç. Dr. Toker Ergüder, DSÖ Türkiye Ofisi

Kamran Niaz, UNODC ‘Overview of the global drug use situation and emerging trends’ (Madde kullanımında küresel durum ve değişimlere bir bakış)

Dr. Jane Mounteney, EMCDDA ‘Global and local trends- A European perspective’ (Avrupa perspektifinden küresel ve yerel değişimler)

Dr. Sertaç Polat, Sağlık Bakanlığı Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelede mevcut durum 

14.30-15.00 Kahve arası 

15.00-16.30 Paralel oturum 2a Küresel uyuşturucu politikaları ve standartlar

Oturum Başkanı: Dr. Gilberto Gerra

Kevin Sabet, Smart Approaches to Marijuana (SAM) ‘Challenges with drug policies’ (Uyuşturucu politikalarında zorluklar)- video sunum

Stig Erik Sørheim, EURAD ‘Global drug policies’ (Küresel uyuşturucu politikaları)

Monica Barzanti, SanPatrignano ‘Recovery oriented policies’ (İyileşme odaklı politikalar)

Dag Endal, Drug Policy Features ‘Ten steps for successful national action against drugs’ (Uyuşturucuya karşı başarılı ulusal eylem için 10 adım)

Annette Dale-Perera UNODC/WHO International quality standards and quality assurance mechanisms for the treatment of drug use disorders (Uyuşturucu kullanıcılarının tedavisinde UNODC/DSÖ uluslararası kalite standartları ve mekanizmaları)

15.00-16.30 Paralel oturum 2b Uyuşturucu verilerini toplamanın önemi ve zorlukları

Oturum Başkanı: Dr. Jane Mounteney

Andre Noor, EMCDDA ‘Core monitoring and complementary data collections at the EU level’ (Avrupa’da izleme amaçlı ve destekleyici diğer verilerin toplanması)

Andrew Jones ‘Substance Misuse: Prevalence, need and treatment surveillance’ (Madde kötüye kullanımı: Prevalans, gereksinimler ve tedavi sürveyansı)

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin izlenmesi

Valerio Bispuri ‘Challenges of taking photos of drug users’ (Uyuşturucu kullanıcılarının resimlerini çekmek) 

16.30-17.00 Kahve arası 

17.00-18.30 Paralel oturum 3a Uyuşturucu kullanımına ve önleme girişimlerine farklı yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Şentürk

Prof. Dr. Ali Ayten Uyuşturucu madde kullanımını önlemede inanç temelli girişimler ve uyuşturucu kullanımının manevi boyutu

Dr. Darin Weinberg ‘Reflections on the ecology of addiction’ (Bağımlılığın ekolojisi üzerine düşünceler)

Prof. David Best ‘Addiction recovery as a form of social contagion’ (Sosyal bulaşma ile bağımlılık iyileşmesi)

Prof. Derek Heim ‘Addiction policy and practice: Towards a more social approach’ (Bağımlılık politikaları ve uygulamalarında sosyal bir yaklaşıma doğru)

Prof. William Crano ‘How to create persuasive media messages?’ (İkna edici medya mesajları nasıl oluşturulmalı?)

17.00-18.30 Paralel oturum 3b Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede ulusal programlar ve tedavi merkezleri

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Prof. Dr. Kültegin Ögel Bağımlılıkta toplum temelli müdahaleler

Melike Şimşek Bir bağımlılık danışmanlık merkezi olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’ın işlevi

Doç. Dr. Cüneyt Evren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM)

Dr. Arzu Çiftçi Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM)

Dr. Osman Altay Yeşilay Ulusal Rehabilitasyon Modeli 

GALA YEMEĞİ

Scroll to top