Sempozyum Ana Konuları

2. ULUSLARARASI UYUŞTURUCU POLİTİKALARI VE HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

Panel Konuları

A. KANITA DAYALI POLİTİKALAR VE YAKLAŞIMLAR
• Uyuşturucu madde kullanımı alanında politikaları yönlendirme amaçlı sürveyans
• Uyuşturucu madde kullanımı epidemiyolojisi ve koruma hizmetlerinin dağılımı
• Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili ulusal eylem planları, politikalar ve hukuki düzenlemeler

B. UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMIYLA MÜCADELEDE HİZMET İŞGÜCÜNÜN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

C. HALK SAĞLIĞI UYGULAMALARI- KORUMA

• Uyuşturucu kullanımının biyo-psiko-sosyo-manevi boyutu
• Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede sektörlere düşen roller
• Uyuşturucu maddelerin kullanımını önleme amaçlı girişimler
• Uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik müdahaleler, rehabilitasyon

 

Scroll to top