Sempozyum Amacı

Yeşilay tarafından düzenlenecek olan 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, 26-27 Kasım 2018’de İstanbul’da düzenlenecektir. Sempozyumda, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bilimsel kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde çalışan bilim insanları, akademisyenler, devlet ve sivil toplum temsilcileri arasında iyi uygulama örnekleri tartışılacak, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacaktır.

Birincil önleme, tedavi, rehabilitasyon modelleri ve yöntemleri ana temasıyla yeni arayışların ve alternatif yaklaşımların geliştirilmesi için ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli bir fırsat sağlayacak olan sempozyum; İstanbul Deklarasyonu ile sona erecektir.

Yeşilay tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. 1920 yılında kurulan Yeşilay bağımlılıklarla mücadelede birincil önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk temelli çalışmalar yapmaktadır.

Dünya genelinde yılda 207 bin insan uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla hayatını kaybetmektedir. BM 2016 raporunda dünya genelinde uyuşturucu bağımlılarının sayısının 29,5 milyona ulaştığına dikkat çekilmiştir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) raporlarında ise 1990’lardan itibaren uyuşturucu kullanımının dramatik bir artış gösterdiği, günümüzde Avrupalı yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin en az bir kez uyuşturucu kullandığı belirtilmektedir. 2017’de yayımlanan rapora göre 250 milyon insan da hayatında bir kere uyuşturucu madde kullanmıştır.

Ülkemizde alkol ve tütün dışındaki yasadışı maddelerin kullanım (bir kere de olsa denemiş olma) oranı %2,7’dir. Bununla beraber alkol, tütün ve uyuşturucu madde kulanım oranlarının özellikle genç nüfusta son yıllarda arttığına dair çok sayıda araştırma mevcuttur. 2017 yılı verilerine göre 580 kişinin yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirmesi, uyuşturucu kullanımının ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını göstermektedir.

Yeşilay öncülüğünde yapılacak olan sempozyum bu anlamda mevcut uygulamaların tartışılması, yeni uygulamaların konuşulması ve de politika yapıcılara içerik oluşturulması anlamında önem kazanmaktadır.

Scroll to top