Kongre Programı

26 Kasım 2018 Pazartesi

8.30-9.00 Kayıt
9.00-11.00 Açılış konuşmaları

11.00-11.30 Kahve arası

Oturum 1
11.30-13.00 Uyuşturucu kullanımında küresel ve ulusal durumlar
Vladimir Poznyak, DSÖ
Dr. Jane Mounteney, EMCDDA ‘Global and local trends in drug use- A European perspective’ (Avrupa perspektifiyle uyuşturucu kullanımında küresel ve yerel değişimler)
Dr. Gilberto Gerra, UNODC ‘Vulnerabilities to the initiation of drug use and the progression to drug use disorders’ (Uyuşturucu kullanımına başlama yatkınlığı ve kullanıma gidiş süreci)
Kamran Niaz ‘Global prevalence and trends’ (Madde kullanımında küresel durum)

 13.00-14.00 Öğle arası

Paralel oturum 2a PANEL
14.00-15.30 Küresel uyuşturucu politikaları
Stig Erik Sørheim, EURAD ‘Global drug policies’ (Küresel uyuşturucu politikaları)
Monica Barzanti, SanPatrignano ‘Recovery oriented policies’ (İyileşme odaklı politikalar)
Kevin Sabet, Smart Approaches to Marijuana (SAM) Challenges with drug policies

Paralel oturum 2b
14.00-15.30 Uyuşturucu kullanım verileri ve kontrol politikaları
Andre Noor, EMCDDA ‘Importance and challenges of collecting data on drug use’ (Uyuşturucu kullanımı verilerinin toplanmasının önemi ve zorlukları)
Dr. Volkan Şahiner Uyuşturucu madde kullanımında ulusal değişimler ve eğilimler
Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin izlenmesi
Valerio Bispuri Challenges of taking photos of drug users (Uyuşturucu kullanıcılarının resimlerini çekmek)
Andrew Jones ‘Treatment surveillance for drug use’ (Uyuşturucu kullanıcılarında tedavinin izlenmesi)

15.30-16.00 Kahve arası
Paralel oturum 3a
16.00-17.30 Uyuşturucu kullanımına ve önleme girişimlerine psikolojik, sosyolojik ve manevi yaklaşımlar
Dr. Darin Weinberg (UK)Reflections on the ecology of addiction’ (Bağımlılığın ekolojisi üzerine düşünceler)
Prof. Derek HEIM (UK)  ‘Addiction policy and practice: Towards a more social approach’ (Bağımlılık politikaları ve uygulamalarında sosyal bir yaklaşıma doğru)
Prof. Dr. Ali Ayten Uyuşturucu madde kullanımını önlemede inanç temelli girişimler ve uyuşturucu kullanımının manevi boyutu
Prof. David Best ‘Addiction recovery as a form of social contagion’ (Sosyal bulaşma ile bağımlılık iyileşmesi)

Paralel oturum 3b
16.00-17.30 Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede ulusal yaklaşım ve programlar I
Prof. Dr. Kültegin Ögel Bağımlılıkta toplum temelli müdahaleler
Dr. Osman Altay Türkiye Rehabilitasyon Modeli
Doç. Dr. Cüneyt Evren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM)
Dr. Arzu Çiftçi Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM)
GALA YEMEĞİ


27 Kasım 2018 Salı

Oturum 4 PANEL 2
9.30-11.00 Uyuşturucu ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü I
Esbjörn Hörnberg, IOGT
Dag Endal, Drug Policy Features
Linda Nilsson, World Federation Against Drugs

 

11.00-11.30 Kahve arası

Paralel oturum 5a PANEL 3
11.30-12.45 Uyuşturucu ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü II
Mirella Dummar Frahi, UNODC Civil Society Team
Rita Ferendeles, DIANOVA ‘The central role of the Therapeutic Alliance in Residential Treatment’ (Yatılı tedavide Terapötik Topluluk yaklaşımının önemi)
Serkan Bakırtaş, TOPFED İstihdam ve sosyal politikalarda STK’ların rolü ne olmalıdır?

Paralel oturum 5b
11.30-12.45 Toplum kesimlerinde uyuşturucu kullanımı ve girişimler
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman Madde bağımlısı gençler için ebeveyn tutumları
Doç. Dr. Rabia Bilici Bağımlı kadınları anlamak üzerine araştırma projesi
Jim Fell, ICADTS ‘Legalization of Marijuana: Implications for traffic safety (Esrarın yasallaştırılmasının trafikte emniyete etkisi)
Prof. Maria Zarza Services for women’ (Kadınlar için hizmetler)

Paralel oturum 6a
12.45- 13.30 Uyuşturucu alanında işgücünün eğitimi
Prof. Dr. Hakan Coşkunol Bağımlılık danışmanlığı
Prof. Dr. Artuner Deveci Üniversitelerde gereklilik: Bağımlılık Merkezi
Asia Ashraf, Sunny TrustCapacity building of addiction professionals’ (Bağımlılık alanında çalışacak profesyonnelerin eğitimi)

Paralel oturum 6b
12.45- 13.30 Önleme ve kontrol girişim ve hizmetlerinin iyileştirilmesi
Prof. William Crano ‘How to create persuasive media messages?’ (İkna edici medya mesajları nasıl oluşturulmalı?)
Annette Dale-Perera Quality assurance
Dr. Ahmet Özdinç Uyuşturucu verileri ve etik sorunlar

13.30-14.15 Öğle arası

Paralel oturum 7a
14.15-15.30 Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede ulusal yaklaşım ve programlar II
Dr. Gökçen Aydın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nın (TBM) bağımlılıkla ilgili bilişsel ve duyuşsal farkındalığa etkisi
Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu Yeşilay Yaşam Becerileri Programı kapsam ve içeriği
Doç. Dr. Azize Nilgün Canel Madde bağımlılığını önlemede ‘UNODC Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi’nin Türkiye’nin ihtiyaçları açısından tartışılması
Melike Şimşek Bir bağımlılık danışmanlık merkezi olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’ın işlevi

Paralel oturum 7b
14.15-15.30 Uyuşturucu bağımlılığını önlemeye farklı yaklaşımlar ve hizmet modelleri
Margrét Lilja Guðmundsdóttir ‘Icelandic model on fighting drug abuse among young people’ (Gençler arasında uyuşturucu kullanımıyla mücadelede İzlanda Modeli)
Prof. Rachel Calam Family based initiatives
General Arthur T. Dean, CADCA ‘Community-based initiatives’ (Toplum içinde yürütülen girişimler)
Dirk Vandevelde, De Kiem ‘Belgian model of Therapeutic Communities’ (Belçika Terapötik Topluluk modeli)

15.30-15.45 Kahve arası

Oturum 8 PANEL 4
15.45-17.15 Medyada uyuşturucu kullanımı
Prof. Dr. Erkan Yüksel Medyada uyuşturucu konusunun sunumu: Sorunlar ve öneriler
Doç. Dr. İzlem Vural Madde bağımlılarının haber bültenlerinde sunumu: Haber değeri ölçütleri ve habercilik etiği bağlamında bir inceleme
Dr. Asuman Kaya Dünyada uyuşturucu konulu medya kılavuzlarının analizi
Yeşim Sert Karaaslan, Anadolu Ajansı Uyuşturucu ile mücadelede basının rolü
Tartışma

17.15-17.30 Kapanış konuşması

POST-CONFERENCE WORKSHOP
Dr. Richard Pates How to become an effective editor